vệ tinh quan sát trái đất

Việt Nam và hành trình chinh phục vũ trụ

Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng như phóng các vệ tinh viễn thông VINAsat - 1, VINAsat - 2, vệ tinh quan sát Trái Đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDsat - 1), xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hòa Lạc… hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ (CNVT) phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua cũng đạt được những kết quả đáng kể.

Phóng vệ tinh LOTUSat-2 vào đầu năm 2019

Trung tâm Vệ tinh quốc gia cho biết, vào đầu năm 2019, vệ tinh LOTUSat-2 – vệ tinh quan sát Trái đất bằng công nghệ rada do các kĩ sư Việt Nam thiết kế, chế tạo sẽ được phóng lên quỹ đạo.

Khai thác hiệu quả “mỏ vàng” VNREDSat-1

Được phóng lên quỹ đạo từ ngày 7-5-2013 tại Guyana (thuộc Pháp), gần 3 năm qua vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam (VNREDSat - 1), dù phải trải qua một số lần điều chỉnh quỹ đạo trong vũ trụ nhưng vẫn thường xuyên chụp ảnh và truyền về mặt đất.