về phân bổ ngân sách trung ương

Quốc hội quyết tổng chi ngân sách trung ương hơn 1 triệu tỷ đồng năm 2019

Với 90,31% ĐBQH có mặt tán thành, chiều 14-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2019.