vé liên thông

Hà Nội: Đến năm 2020 mới có thẻ vé liên thông vận tải công cộng

Thông tin từ Sở GTVT Hà Nội cho biết, kế hoạch phát hành thẻ vé liên thông các loại hình vận tải công cộng sẽ được điều chỉnh tiến độ thực hiện sang năm 2020.