về cơ sở

Giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ việc đưa bác sĩ nhi về cơ sở

Đưa bác sĩ trẻ, giỏi về cơ sở ở những xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn là dự án được Bộ Y tế triển khai từ năm 2013 theo Quyết định 585/QĐ-BYT ngày 20-2-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc dịch vụ y tế, đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân tại cơ sở.

Công an chính quy về cơ sở, vụ việc giảm, phong trào lên

Bạc Liêu có 54 xã, thị trấn, trong đó có 14 xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm công tác tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.