vay vốn đóng tàu

Mới có 17% ngư dân ký được hợp đồng vay vốn đóng tàu

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 15/9, có 27/28 tỉnh, thành phố ven biển đã phê duyệt được danh sách các chủ tàu đủ điều kiện vay vốn để đóng mới, theo Nghị định 67 của Chính phủ, để có đội tàu vỏ thép hiện đại, với 914 tàu; nâng cấp 130 tàu.