vay mua nhà

Vinh danh Techcombank là ngân hàng cung cấp sản phẩm cho vay mua nhà ở tốt nhất

Ngày 25/5, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã được tổ chức uy tín The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng cung cấp sản phẩm cho vay mua nhà ở tốt nhất Việt Nam 2020”.

Từ ngày mai (1-1-2016), lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở là 5%/ năm

Từ 1-1-2016, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản cho vay này là 5%/năm.