vật liêu nổ

Công an Cần Thơ tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ

Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn.