vận tải đường sắt

Hơn 3.200 lao động đường sắt phải tạm nghỉ việc

Tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong tháng 4/2020, sản lượng, doanh thu vận tải đường sắt sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là vận tải khách. Cụ thể, toàn Tổng công ty vận chuyển hơn 119 nghìn lượt khách, chỉ bằng 16,8% so với cùng kỳ 2019.

Bảo vệ trên tàu hy sinh được xem xét công nhận liệt sĩ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia.

Khai thác, vận tải đường sắt bảo đảm hiệu quả

Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); các bộ, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, nghiên cứu, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý đầu tư, khai thác, vận tải đường sắt bảo đảm hiệu quả, phù hợp đặc thù của ngành Đường sắt Việt Nam.

Đường sắt khai trương tổng đài chăm sóc khách hàng

Ngày 30/9, lãnh đạo Tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết, vào ngày 1/10, chi nhánh Vận tải đường sắt Hà Nội  sẽ triển khai hệ thống Tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng 19000109.

254 tỷ đồng hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt

Theo ông Lê Kim Thành, Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt dự án hiện đại hóa trung tâm điều hành vận tải đường sắt với tổng mức đầu tư 254 tỷ đồng.