văn kiện lịch sử

73 năm, ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: “Thời thế” - “thời cơ”, “thời điểm” và “cảm hứng”

Sau gần 3/4 thế kỷ, nhìn lại “Thời điểm” 19-8-1945, ta càng thấy cụ thể hơn, bài học xuất sắc “Lựa thời thế - thời cơ, chọn thời điểm” của Bác và Đảng ta, không chỉ trong cuộc Cách mạng Dân tộc - Dân chủ, mà còn trong toàn bộ Lịch sử Việt Nam hiện đại.

Tôn vinh và bảo vệ những văn bản thời lập quốc như báu vật quốc gia

Vào năm 2004, nhằm nhắc nhở công dân Hoa Kỳ về văn kiện lịch sử định hình nhà nước Hiệp chủng quốc, một sửa đổi được đính kèm theo dự thảo chi tiêu thường niên (omnibus spending bill) ghi nhận ngày 17-9 hằng năm trở thành Ngày Lập hiến. Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử.