vận hội

Kế “sâu rễ bền gốc” và vận hội đất nước năm 2016

“Tết đến tấn tài/Xuân sang đắc lộc/Gia đình hạnh phúc/Vạn sự cát tường!”- Lời chúc phúc gợi khát vọng của muôn dân và vận hội của dân tộc vào thời khắc đón Xuân Bính Thân 2016 xuyên suốt cuộc trò chuyện giữa phóng viên Báo CAND với Giáo sư, Tiến sĩ sử học, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc.