vận hành lưới điện

Tổng Công ty Truyền tải điện ứng dụng tiến bộ khoa học vào vận hành lưới điện

Hưởng ứng chủ đề “Đẩy mạnh khoa học - công nghệ” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát động, xác định khoa học công nghệ là chìa khóa cho phát triển bền vững, Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã nỗ lực triển khai, ứng dụng nhiều đề tài, giải pháp, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng độ ổn định, an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tải. 

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc diễn tập an toàn quy mô lớn

Cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc gồm điện lực 27 tỉnh đã tập trung tại Phú Thọ để diễn tập an toàn nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong xử lý các sự cố phát sinh khi vận hành hệ thống lưới điện.