vận hành an toàn

PV GAS với những con số ấn tượng

Năm 2020 này là vừa tròn 30 năm chặng đường phấn đấu xây dựng và trưởng thành vinh quang của tập thể CBCNV Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), xứng danh đơn vị Anh hùng Lao động, doanh nghiệp tiên phong của ngành Công nghiệp Khí Việt Nam.

EVNNPC nghiệm thu các dự án Trung tâm điều khiển xa khu vực Nam Định

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa tổ chức nghiệm thu cấp Tổng công ty các dự án thuộc Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) khu vực Nam Định.