vận chuyển lợn

Kiểm soát chặt việc vận chuyển lợn qua biên giới

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang, từ đầu năm đến 10-2019, tỉnh An Giang ghi nhận 1.223 điểm dịch tả lợn châu Phi, xảy ra tại 129 xã, phường, thị trấn thuộc 10/11 huyện, thị xã, thành phố.