vận chuyển động vật

Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật trái phép

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa ban hành chỉ thị, đề nghị Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên môn chăn nuôi, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.