vận chuyển dầu DO

Liên tiếp phát hiện tàu chở dầu DO trái phép trên biển

Tình trạng buôn lậu xăng dầu liến tiếp xuất hiện trên vùng biển phía Nam của nước ta với số lượng bị bắt giữ lớn. Ngư dân sử dụng tầu cá hoán đổi thành tầu chứa dầu để hoạt động, thậm chí sang mạn dầu trái phép diễn ra nóng bỏng trên tuyến biển.