vaccine 5 trong 1 mới

Triển khai tiêm vaccine 5 trong 1 mới vào tiêm chủng mở rộng

Ngày 25-5, bên cạnh vaccine ComBe Five, Bộ Y tế đã cho phép đồng thời sử dụng vacine DPT-VGB-Bib do Viện huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất trong Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia.