Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Những tranh luận xung quanh việc thu hồi tài sản tham nhũng

Sáng 25-10, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề còn chưa thống nhất trong Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi, trong đó, vấn đề các đại biểu quan tâm nhất là phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được nguồn gốc hợp lý.

Ghi nhận kết quả, xác định rõ nguyên nhân oan, sai trong tố tụng hình sự

Theo chương trình làm việc, ngày 5/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường báo cáo kết quả giám sát về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

'Thu hồi tài sản tham nhũng, thực tế Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế'

Ngày 5/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội thảo “Thu hồi tài sản tham nhũng, thực tế Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”.

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự

Công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (BLHS) (sửa đổi).