ủy ban Quốc phòng An ninh

Tiếp tục lấy ý kiến về Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Chiều 28-3, Hội nghị Tọa đàm lấy ý kiến về một số dự thảo Luật được dư luận quan tâm tiếp tục lấy ý kiến về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN). 

Sửa Luật Quốc phòng 2005 để đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới

Sáng 25-7, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội đã tổ chức Hội nghị mở rộng để nghe Bộ Quốc phòng và các Bộ có liên quan báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng.