Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia

Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tham nhũng giữa Việt Nam và Malaysia

Ngày 6/4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia, do ông Mohd Jamidan Abdullah, Vụ trưởng Vụ Điều tra, Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia làm Trưởng đoàn, nhân dịp Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.