ưu việt

Tính ưu việt của thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Hỏi: Tôi được biết tới đây Bộ Công an sẽ cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử. Vậy, so với thẻ CCCD hiện nay và Chứng minh nhân dân, việc dùng thẻ CCCD có gắn chíp điện tử có những ưu việt gì? (Hoài An, TP Hà Nội)

Đẩy mạnh chuyển đổi số, BIDV hướng tới mục tiêu “lấy khách hàng làm trung tâm”

Ngày 12/8/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch chuyển đổi số nền khách hàng, với chủ đề “BIDV DigiUp - Thay đổi đổi để dẫn đầu”. Đây là một bước đi mạnh mẽ của BIDV trong nỗ lực chuyển đổi số hoạt động ngân hàng nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn...