ưu đãi thuế quan

Doanh nghiệp Việt với cơ hội từ EVFTA

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8-2020. Ngay khi có hiệu lực, các doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế quan với lợi thế khoảng 85% dòng thuế tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh Châu Âu (EU) được xóa bỏ thuế nhập khẩu.