ung thư trung biểu mô ác tính

Ngày càng phát hiện nhiều người mắc ung thư do tiếp xúc với amiăng trắng

Theo ông Trần Anh Thành, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế thì amiăng được xếp trong nhóm thứ nhất gây ung thư cho con người (ung thư phổi, ung thư trung biểu mô ác tính, ung thư thực quản, buồng trứng) và nó không có ngưỡng an toàn.