ứng phó với thiên tai

Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão, lũ, thiên tai năm 2018

Ngày 24-5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT & TKCN) năm 2017 và triển khai công tác năm 2018. 

Người dân cần chủ động ứng phó với thiên tai

Việc dự báo cũng chỉ có thể đưa ra những thông tin cảnh báo chung. Do vậy, ngành chức năng cũng khuyến cáo người dân cần có phương án để chủ động trong hoạt động sản xuất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, trước những diễn biến phức tạp của thiên tai.