ủng hộ áp đảo

Thượng viện Mỹ ủng hộ áp đảo dự luật 2 ngàn tỷ USD chống COVID-19

Thượng viện Mỹ ngày 25/3 đã bỏ phiếu với kết quả ủng hộ áp đảo dự luật ngân sách trị giá 2 ngàn tỷ USD nhằm ứng phó với ảnh hưởng kinh tế từ dịch COVID-19.