ủng hộ 80 triệu đồng

Ủng hộ các đơn vị “tuyến đầu” phòng chống COVID-19 tại Quảng Nam

Tổng số tiền Báo CAND - Văn phòng thường trú miền Trung phối hợp với Hội golf TP Đà Nẵng trao ủng hộ cho 3 đơn vị tại Quảng Nam là 80 triệu đồng.