ứng dựng vào thực tiễn

Hỗ trợ đến 200 triệu đồng để đưa các sáng kiến bảo vệ môi trường vào cuộc sống

Sau khi Chương trình Xanh - Sạch - Đẹp được triển khai, TP Cần Thơ đã nhận được 15 ý tưởng, sáng kiến có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, hướng đến việc tạo lập môi trường hỗ trợ cho sức khỏe, cuộc sống của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.