ứng dụng giao thông thông minh

Hơn 6 tỷ đồng tìm giải pháp chống ùn tắc giao thông

Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, cuộc thi ý tưởng phương án tổ chức giao thông và các giải pháp chống ùn tắc đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức với hình thức thi tuyển hạn chế, thông qua việc tuyển chọn năng lực của các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước và quốc tế đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín.