ứng dụng Bluezone

Thủ tướng: Chống dịch COVID-19 là cuộc chiến trường kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, chống dịch COVID-19 là một cuộc chiến trường kỳ, chừng nào chưa có vaccine thì chúng ta phải chung sống với dịch bệnh. Tinh thần cảnh giác phải được báo động trong toàn bộ ngành y tế, nhất là các bệnh viện.