Uber

Danang considers blocking Uber, Grab

Authorities in Danang are looking at a proposal to block access to car hailing mobile applications Uber and Grab due to traffic concerns.

Uber defies demand to cease self-driving

Uber has been told its self-driving cars are illegal - but it is refusing to take them off San Francisco's roads.

Uber tiềm ẩn nhiều yếu tố mới chưa được quy định và kiểm soát đầy đủ bởi luật pháp

Liên quan đến hoạt động của taxi Uber – một loại hình đang có nhiều ý kiến trái chiều tại Việt Nam, Bộ Công Thương vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.