Uber

Ý kiến trái chiều trong đề án vận tải hành khách theo hợp đồng

Đề án thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng hiện đang được triển khai tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Khánh Hoà.

Uber defies demand to cease self-driving

Uber has been told its self-driving cars are illegal - but it is refusing to take them off San Francisco's roads.

Uber tiềm ẩn nhiều yếu tố mới chưa được quy định và kiểm soát đầy đủ bởi luật pháp

Liên quan đến hoạt động của taxi Uber – một loại hình đang có nhiều ý kiến trái chiều tại Việt Nam, Bộ Công Thương vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.