UNIDO

Tiết kiệm hơn 6,5 triệu USD/năm nhờ triển khai khu công nghiệp sinh thái

Ngày 12-6, tại Hà Nội, Tổ chức Phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã tổng kết dự án “Triển khai sáng kiến Khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam”.