U.23 Nhật Bản

Từ hổ 'giấy' đến hổ 'xịn'

Sẽ có người bảo là ác miệng, nhưng quả thật trong mắt nhiều chuyên gia, 90 phút ra quân của U.23 Việt Nam là 90 phút đấu trận với hổ "giấy". Nhưng chiều nay sẽ là một con hổ khác, một con hổ "xịn".

Cái đầu!

Xem U.23 Việt Nam thi đấu, không khó nhận ra những vấn đề thuộc về "cái đầu" cầu thủ, cả ở góc độ tích cực, lẫn chưa tích cực của nó.