tỷ trọng dư nợ

Techcombank tập trung chiến lược phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Techcombank chuyển dịch tín dụng hiệu quả khi nhấn mạnh vào chiến lược tập trung phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), đồng thời chủ động các phương án giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trên huy động vốn ngắn hạn để không phải “bóc ngắn, cắn dài”.