tỷ lệ nội địa hóa

Vì sao doanh nghiệp Việt không chen được chân vào chuỗi?

Với kết quả xuất khẩu tăng trưởng 8,6%, ước đạt 175,9 tỷ USD, xuất khẩu năm 2016 của Việt Nam tuy không đạt 10% như kế hoạch, nhưng cũng được đánh giá là không quá tệ. Tuy nhiên, sự không quá tệ này chủ yếu do tăng trưởng của nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo, mà nổi bật nhất là Samsung một mình đóng góp gần 40 tỷ USD, chiếm đến gần 23% tổng kim ngạch.

Phát huy vai trò của doanh nghiệp FDI trong xuất khẩu

Trong Báo cáo trình Quốc hội Bộ Công thương khẳng định, để phát huy vai trò của doanh nghiệp FDI, Bộ này sẽ trao đổi, khuyến khích DN FDI lớn liên doanh, liên kết, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệ nội địa hóa thông qua các nhà cung cấp trong nước; chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản trị hiện đại cho DN trong nước thông qua các dự án liên doanh, liên kết trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.