tỷ lệ đỗ tốt nghiệp

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung bình chung toàn quốc là 97,57%

Ngày 12-7, Bộ Giáo dục và Đạo tạo (GD&ĐT) đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc năm 2018. Theo đó, tỷ lệ tốt nghiệp trung bình chung của cả nước  năm nay đạt 97,57%.

Nam Định có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất với 97,8%

Tính đến ngày 27/7, đã có gần 10 địa phương trên cả nước công bố tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT 2015.