tỷ lệ ảo

Đăng ký xét tuyển sớm để có thời gian điều chỉnh sai sót

Các chuyên gia giáo dục lưu ý, thí sinh nên đăng ký xét tuyển sớm để tránh quá tải vào các ngày cuối cùng và có thời gian để điều chỉnh những sai sót trong việc đăng ký xét tuyển nếu có.