tỷ giá

Thị trường ngày 5/5

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,95-35,01 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 3/4

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,16-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 24/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,26-35,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 11/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,18-35,28 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/3

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,16-35,26 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 11/2

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,21-35,31 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 10/2

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,20-35,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 6/2

Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,23-35,33 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 27/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,31-35,41 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 26/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,37-35,47 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 24/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,57-35,67 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 21/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,74-35,84 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 19/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,46-35,56 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 13/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,26-35,36 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Thị trường ngày 9/1

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 35,11-35,21 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Thị trường ngày 31/12

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,83-35,13 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC miền Bắc mua vào 35,06 triệu đồng/lượng, bán ra 35,16 triệu đồng/lượng. Vàng SJC của Doji mua bán ở mức 35,11- 35,15 triệu đồng/lượng. Trên thế giới, giá vàng giao dịch ở mức 1.200,05 USD/oz.

Thị trường ngày 24/12

- Vàng SJC TP Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 34,98-35,14 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).