tuyến phố mới

Hải Phòng sẽ đặt tên cho 34 tuyến phố mới và công trình công cộng

Đề án được UBND TP Hải Phòng dự thảo có tổng số 34 tuyến đường, tuyến phố, công trình công cộng được đặt tên, trong đó quận Hải An có 9 tuyến phố; quận Ngô Quyền có 5 tuyến phố; quận Đồ Sơn có 4 đường, 1 tuyến phố, 1 công trình công cộng; huyện Kiến Thụy có 9 tuyến phố, 1 công trình công cộng; huyện đảo Cát Hải có 1 đường, 3 tuyến phố.