tuyến metro số 3A Bến Thành - Tân Kiên

Đẩy nhanh tiến độ khởi động nhiều dự án đường sắt đô thị

Nhằm đẩy nhanh việc triển khai các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch, UBND TP Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, lựa chọn đề xuất dự án đối với dự án tuyến metro số 3A Bến Thành - Tân Kiên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.