tuyến lửa anh hùng

Sức sống mới trên “tuyến lửa anh hùng”

Trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - nơi dòng sông Bến Hải chia cắt giới tuyến chảy qua, được nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế ngợi khen là “tuyến lửa anh hùng”. Bởi Vĩnh Linh vừa là đầu cầu giới tuyến, vừa là tiền đồn miền Bắc xã hội chủ nghĩa và là hậu phương cho chiến trường miền Nam. Sau ngày quê hương giải phóng, quân và dân Vĩnh Linh lại cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh.