tuyên dương nhà giáo

Tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu

Ngày 19-10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 và phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2017”.

Tuyên dương nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tuyên dương 194 nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong công tác giáo dục trẻ khuyết tật toàn quốc lần thứ 3.