tuyển cán bộ

Làm sao để dân tin2

Tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có những phát biểu hết sức hợp lòng dân bởi đề cập đến nhiều vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống. Trong đó có vấn đề, "đồng chí này con đồng chí nào?".

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển cán bộ, giáo viên

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tiếp tục tuyển cán bộ, giáo viên thuộc các chuyên ngành: Giáo viên (Thạc sĩ: Toán học, Mạng máy tính, Thể dục thể thao, An toàn thông tin; Đại học: Kỹ thuật mật mã).

Trường Đại học KT-HC CAND tuyển cán bộ, giáo viên

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển các chỉ tiêu có trình độ Tiến sĩ vào làm cán bộ, giáo viên.

Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND tuyển 6 cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sỹ

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND tuyển 6 chỉ tiêu vào làm cán bộ, giáo viên, có trình độ Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Báo chí, Luật, Quản lý giáo dục, Khoa học xã hội nhân văn, Toán học, Công nghệ thông tin, Kinh tế, Điện tử viễn thông…

Trường Văn hóa II - Bộ Công an cần tuyển 2 trung cấp y sỹ đa khoa

Trường Văn hóa II - Bộ Công an cần tuyển 2 trung cấp y sỹ đa khoa. Mọi chi tiết về thủ tục, hồ sơ, đề nghị liên hệ số điện thoại: 0733867368; DĐ: 0908344173.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND: Tuyển cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thời gian nhận hồ sơ: Đối với các hồ sơ tiến sĩ, nhà trường ưu tiên không hạn chế về thời gian. Đối với các hồ sơ thạc sĩ, đại học: thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 25-12-2015.