tung bản cập nhật

Apple vá lỗ hổng bảo mật bằng iOS 14.4

Bản cập nhật iOS 14.4 vừa được Apple phát hành tới người dùng cùng khuyến cáo khẩn trương cập nhật để khắc phục một số lỗ hổng bảo mật.

iOS 13 tệ hại, Apple phải tung ra bản cập nhật thứ 3

Chỉ trong vòng 1 tuần, Apple buộc phải tung ra bản cập nhật thứ 3 cho iOS 13 để tiếp tục khắc phục những lỗi còn tồn tại.