tung ảnh

Dọa tung ảnh khỏa thân cưỡng dâm cô gái

Đối tượng đã nhiều lần dọa tung ảnh khỏa thân để hãm hại cô gái...

Dùng ảnh khỏa thân tống tiền bé gái

Vũ khống chế bé gái rồi chụp ảnh khỏa thân sau đó dùng để tống tiền.