túi xách 47 triệu đồng

Trộm túi tiền sau khi tham gia lễ an táng

Sau khi tham gia làm lễ an táng, Sang lẻn vào nhà dân gần đó trộm túi xách bên trong có 47 triệu đồng.