tuần lễ Biển và Hải đảo

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị các tổ chức, cá nhân cùng tăng cường nhận thức, quyết tâm hành động, chung tay hành động để bảo vệ biển và hải đảo, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển.

Tuần lễ Biển và Hải đảo được tổ chức tại Quảng Ngãi

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định sẽ tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2015 tại tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến chương trình sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/6 với chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh”.