tua vít

Du khách người Úc dùng tô vít đe dọa cướp khay tiền

Viện lý do bị mất hết tài sản, hộ chiếu, nam du khách người Úc đã dùng tua vít xông vào một trung tâm ngoại ngữ đe dọa cướp tài sản nhưng bất thành…