tử vong do ngạt khí

Liên tiếp tử vong do ngạt khí: Thiếu kiến thức phòng tránh

Đã có nhiều cái chết bất ngờ do ngạt khí độc biogas, ngạt khí lò vôi, bếp than tổ ong… nhưng cách phòng tránh cũng như việc sử dụng thế nào để tránh nguy hiểm đến tính mạng vẫn chưa được nhiều người dân coi trọng.