tự sát tập thể

Nhiều dấu hiệu “hội thánh Đức chúa trời mẹ” trong vụ 11 người chết bất thường

Một gia đình Ấn Độ có 11 thành viên được phát hiện chết bất thường ở thủ đô New Delhi, có 10 người bị bịt mặt và treo trên trần nhà. Thông tin điều tra sơ bộ chỉ ra có nỗ lực tự sát tập thể liên quan đến tâm linh, nhưng cảnh sát không loại bỏ khả năng khác.