tù nhân nữ

Ấn Độ: Con phạm nhân ở tù cùng mẹ được học miễn phí

Nhà tù Hyderabad ở miền Nam Ấn Độ đã trở thành mái nhà chung cho 160 phụ nữ và 15 trẻ em. Những tù nhân nữ ở đây hoặc là đang chờ bị đem ra xét xử với nhiều tội danh, kể cả giết người hoặc đang thụ án. Nhà tù Tihar tại Delhi đang áp dụng các cải cách trại giam. 

Tập huấn cán bộ trại giam về thực thi quy định của Liên hợp quốc về đối xử với phạm nhân nữ

Khóa tập huấn dành cho cán bộ trại giam về thực thi Bộ Quy tắc của Liên hợp quốc về đối xử với phạm nhân nữ và các biện pháp không giam giữ đối với can phạm nữ (gọi tắt là Bộ Quy tắc Bangkok) đã khai mạc ngày 3/12, tại thành phố Đà Nẵng.