từ ngày 8/3 đến nay

Hơn 1 nghìn người nước ngoài nhập cảnh đang ở Quảng Nam từ 8/3

Kết quả kiểm tra, rà soát hiện có 1.069 người nước ngoài (phần lớn là khách du lịch) và 17 người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh đang ở Quảng Nam kể từ ngày 8/3 đến nay.